نادر طاهری

مشاور توسعه سازمانی

مدرس دانشگاه

نادر طاهری

مشاور توسعه سازمانی

مدرس دانشگاه

وبلاگ شخصی

کتاب رقص تغییر ، نوشته پیتر ام سنگ و جورج روت

2021-05-06 معرفی کتاب
کتاب رقص تغییر ، نوشته پیتر ام سنگ و جورج روت

تاریخ انتشار: 16 مارس 1999

کتاب رقص تغییر پیتر سنگه از جمله‌ی مشهورترین کتاب‌ها در زمینه‌ی مدیریت تحول در سازمان است. از زمانی که پیتر سنگه کتاب پیشگامانه ” نظم پنجم یا پنچمین فرمان ” خود را منتشر کرد ، جامعه تجارت از او و همکارانش به طور مکرر سوال می کرده است: “چگونه می توانیم از مراحل اولیه تغییر شرکت فراتر برویم؟

آنها می دانند كه امروزه شركتها و سازمانها نمی توانند پیشرفت كنند بدون اینکه یاد بگیرند كه نگرشها و روشهای خود را تطبیق دهند. این بدان دلیل است که سازمان ها دارای سیستم ایمنی پیچیده و پیشرفته ای هستند که هدف آنها حفظ وضعیت موجود است.

رقص تغییر که برای مدیران و مدیران اجرایی در هر سطح از یک سازمان نوشته شده ، نشان می دهد که چگونه رهبران تجارت می توانند با همکاری یکدیگر چالش هایی را پیش بینی کنند که تغییر عمیق سازمان را مجبور به مواجهه با آنها می کند.

این کتاب را می‌توانید ادامه‌ی کتاب پنجمین فرمان در نظر بگیرید. البته کارشناسان حوزه تحول سازمانی معتقد هستند که مطالعه‌ی پنجمین فرمان، می‌تواند به درک بهتر و ساده‌تر رقص تغییر کمک کند.