نادر طاهری

مشاور توسعه سازمانی

مدرس دانشگاه

نادر طاهری

مشاور توسعه سازمانی

مدرس دانشگاه

وبلاگ شخصی

کتاب افسانه کاریزما ، نوشته اولیویا فاکس کابین

2021-05-06 معرفی کتاب
کتاب افسانه کاریزما ، نوشته اولیویا فاکس کابین

تاریخ انتشار: 26 مارس 2013

کتابی در حوزه توسعه فردی و برند شخصی

آنچه که نویسنده افسانه می خواند ذاتی بودن کاریزما است و بیان می دارد که جاذبه بهتر از جذبه کاریزما را تعریف می کند.

همانطور که اولیویا فاکس کابان نشان می دهد رفتارهای کاریزمایی را می توان توسط هر کسی آموخت و کامل کرد. کابان با استفاده از تکنیک هایی که در ابتدا برای هاروارد و MIT تهیه کرده بود و البته استفاده از تحقیقات دو روانشناس اجتماعی – امی کادی و سوزان فیسکه – ویژگی های محدودی از شخصیت های کاریزماتیک را استخراج می کند. ایشان چنین می نویسد که کاریزماتیک تر شدن به معنای تغییر شخصیت بنیادی شما نیست.

کتاب Charisma Myth به شما نشان می دهد که چگونه تأثیرگذارتر ، متقاعد کننده تر و الهام بخش تر شوید.

Write a comment